Bilder från samtalet "Stockholmsprojekten" på Marabouparken 2012-11-22

"Samtal och erfarenhetsutbyte mellan ett antal Stockholmsbaserade konstprojekt och konstinstitutioner vars verksamhet uppstår, formas och utspelar sig i nära anslutning till stadsutvecklingsprocesser. Projekten har ofta en komplex finansieringsbild med en kombination av egen investerad tid, stipendier, stadsdelspengar, fastighetsbolag, offentliga institutioner och bidragsgivare. Ofta finns hos initiativtagarna ett intresse för det ”offentliga rummet” både som ett fysiskt rum och ett samtal som människor, beroende på omständigheterna, har eller inte har tillgång till. Andra viktiga frågor som ställs i dessa projekt kretsar kring de krafter som driver och präglar stadens utveckling. I det sammanhanget utgör konstprojekten ofta viktiga ”extra” offentliga rum med olika temporalitet och potential att påverka redan existerande offentliga rum."

Observera att texten är hämtad från www.marabouparken.se

Mer information finns att läsa här.

Bilder från samtalet
Bilder från samtalet
Bilder från samtalet
Bilder från samtalet
Bilder från samtalet
Bilder från samtalet
Bilder från samtalet
Bilder från samtalet
Bilder från samtalet
Bilder från samtalet