Bilder av boken »Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om» av Fredrik Ehlin

ATT INGEN NÅGONSIN VISSTE EXAKT VAD DE TALADE OM
Av Fredrik Ehlin
Redaktion: Fredrik Ehlin, Patrick Kretschek och Erik Rosshagen
Grafisk form: Mathew Newton
Omslagstryck: Mathew Newton, Stockholm,
Tryck: Åtta.45, Solna
Tryckt i 110 exemplar den elfte mars 2011.
ISBN 978-91-633-8462-2
Publikationen är en del av Järvaprojektet.

En version av texten visades på läsplattor på utställningen ”Vem vill bli slängd på tippen?” på Tensta konsthall mellan den tjugonionde maj och den tionde juli 2010.

Bilder av boken »Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om» av Fredrik Ehlin
Bilder av boken »Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om» av Fredrik Ehlin
Bilder av boken »Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om» av Fredrik Ehlin
Bilder av boken »Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om» av Fredrik Ehlin
Bilder av boken »Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om» av Fredrik Ehlin