Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10

Bilder av en Grönling från Naturhistoriska Riksmuseets fisksamling. Bilderna är tagna vid en intervju med professor Sven Kullander.

Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10
Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10
Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10
Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10
Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10
Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10
Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10
Fisken Grönlingen hos professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet 2011-03-10