Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20

Patrick, Erik och Fredrik på studiebesök på Stockholms enda stadsjordbruk 4H gården Hästa gård på Järvafältet.

Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20
Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20
Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20
Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20
Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20
Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20
Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20
Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20
Studiebesök på Hästa gård 2011-08-20