Fisken Grönlingen bland hotade fiskar på Naturhistoriska Riksmuseet 2010-11-03

Minnesnotering från Erik och Patricks besök på museet.

Fisken Grönlingen bland hotade fiskar på Naturhistoriska Riksmuseet 2010-11-03
Fisken Grönlingen bland hotade fiskar på Naturhistoriska Riksmuseet 2010-11-03
Fisken Grönlingen bland hotade fiskar på Naturhistoriska Riksmuseet 2010-11-03