Utställda tävlingsförslag av Järva begravnigsplats

Minnesbilder mobilkamera. Utställningen var på Tensta Ross Gymnasium.

Utställda tävlingsförslag av Järva begravnigsplats
Utställda tävlingsförslag av Järva begravnigsplats
Utställda tävlingsförslag av Järva begravnigsplats
Utställda tävlingsförslag av Järva begravnigsplats
Utställda tävlingsförslag av Järva begravnigsplats
Utställda tävlingsförslag av Järva begravnigsplats