Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27

Erik och Patrick kollar inspelningsplatser vid Igelbäcken på Järvafältet.

Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27
Research för filminspelning på Järvafältet 2011-10-27