Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12

Inspelningsplatserna var vid bron mellan gamla Barkaby flygfält och Säbysjön samt ute på Säbysjön och uppe i ett av fågeltornen som ligger vid sjökanten.

Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12
Filminspelning vid Säbysjön 2010-01-12