Texten »Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om« av Fredrik Ehlin


Redaktion: Fredrik Ehlin, Patrick Kretschek och Erik Rosshagen

Grafisk form: Mathew Newton

Omslagstryck: Wetheweak, Stockholm

Tryck: Åtta.45, Solna
Tryckt i 110 exemplar den elfte mars 2011.

ISBN 978-91-633-8462-2

Publikationen är en del av Järvaprojektet.Denna version av texten visades på läsplattor på utställningen »Vem vill bli slängd på tippen?« på Tensta konsthall mellan den tjugonionde maj och den tionde juli 2010.