Donerade delar av Mila Ivanows privata arkiv

● Rapporten I n t e g r a t i o n - S e g r e g a t i o n av Mila Ivanow

Från 1977.

● Klippbok kring hemspråk

Klippen är från 1970- och 1980-talet och följer en diskussion kring hemspråk som då pågick i svensk dagspress. Urval, anteckningar, markeringar och understrykningar är gjorda av Mila Ivanow. Dessa klipp är en del av en större privat samling.

● FAKTABLAD Nr 2/75 - Information från försöksverksamheten inom förskoleområdet Socialstyrelsen HB 2

Observera att informationsbladet är ofullständigt.