Om Järvaprojektet

Kontakta oss på info [at] jarvaprojektet . se

Järvaprojektet är ett kollektivt konstnärligt initiativ som undersöker olika former för berättande med utgångspunkt i Järvaområdet (Rinkeby, Tensta, Hjulsta och Kista, Husby, Akalla) norr om Stockholm. Projektet drivs sedan 2009 som ett samarbete mellan Fredrik Ehlin, Patrick Kretschek och Erik Rosshagen.

Arbetet är ett försök till samtidshistoriebeskrivning och använder sig av både Järvafältet och den för området unika och naturskyddade fisken Grönlingen på ett gogolskt vis för att berätta om hur våra städer växer fram ur lapptäcken av politiska visioner. Järvaområdet har präglats och formats av politiska idéer och funktioner och kan sägas ha blivit en symbol för hur förorten beskrivs idag i det offentliga samtalet.

Vi är intresserade av ett berättande som förhåller sig kritiskt och analytiskt till de bilder av platsen som reproduceras i olika medier. Samtidigt är vi intresserade av olika former för berättande och av ett berättande som reflekterar över sin egen konstruktion genom att aktivt analysera den egna positionen i förhållande till vad som berättas.

Hemsidan Järvaprojektets Dropbox presenterar det samlade researchmaterial som Järvaprojektet har genererat; arbetsmaterialet från boken ”Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om”, utställningarna "Vem vill bli slängd på tippen?" på Tensta konsthall 2010, "Vart tog hon vägen?" på Sthlm Music & Arts festivalen 2013, "Tensta museum: Rapporter från nya Sverige" på Tensta konsthall 2013 och "Tensta Museum on the Move" i Zagreb 2013. Här finns också manus från föreläsningar och presentationer som Järvaprojektet gjort på Marabouparken, Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Med hjälp av den grafiska designstudion Konst & Teknik och publiceringsverktyget Stacey görs materialet publikt. Detta är ett annars dolt material som vi under arbetets gång har delat mellan oss genom fildelningsverktyget Dropbox. Tack till Anthony Kolber som programmerat Stacey.

Det innehåll du möter på sidan hämtas direkt från mapparna som vi når från våra datorer (Dropbox) och speglar aktiviteten som pågår i realtid. Det blir en kombination av internt och publikt arbetsmaterial och vi vill på så vis tillgängliggöra, dela och öppna för en diskussion kring berättande i förhållande till Järvaområdet.

Järvaprojektet började med en platsspecifik produktionsplats på Tensta konsthall och stöds av Konstnärsnämnden, Längmanska Kulturfonden och Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.