Tidsslinje

2014-05-20 Järvaprojektet donerar Grönlingar till Aquaria vattenmuseum i Stockholm.

2014-05-16 Fiskflytt från Tensta konsthall till permanent akvarium på Eggeby gård. Invigning av publikations- och odlingsprojektet En ruta ett på Eggeby gård, Järvafältet.

2013-12-16 till 2014-02-15 Utställningen Tensta museum on the move på WHW (www.whw.hr) i Zagreb, Kroatien.

2013-12-14 Artist talk på Tensta konsthall.

2013-10-26 till 2014-05-18 Utställningen Tensta Museum på Tensta konsthall.

2013-08-02 till 2013-08-04 Utställning på Stockholm Music & Arts festivalen på Skeppsholmen.

2013-05-27 Grönlingsfiske i Skåne för eget akvarium.

2012-12-03 Besök hos Mila Ivanov, boende i Kista, tillsammans med Maria Lind, chef på Tensta Konsthall.

2012-11-22 Samtalet "Stockholmsprojekten" på Marabouparken.

2012-08-17 Filminspelning uppföljning vid kolonilotterna på Granholmens Fritidsträdgårdar, Järvafältet.

2012-07-07 Intervju med Mila Ivanov, boende i Kista.

2012-05-04 Release av boken "Att ingen någonsin visste exakt vad de talade om" och hemsidan www.jarvaprojektet.se.

2012-04-29 Filminspelning vid kolonilotterna på Granholmens Fritidsträdgårdar, Järvafältet.

2012-03-15 Intervju med professor Sven Kullander och fotografering i Spritmagasinet på Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.

2012-02-03 Intervju med kommunikatör Charlotta Lindgren på Sveriges begravningsbyråers förbund i Årstaberg.

2011-12-08 Intervju med Mila Ivanov, boende i Rinkeby.

2011-10-28 Intervju med Mila Ivanov, boende i Rinkeby.

2011-10-18 Filminspelning och intervju med fiskodlare René Grimm i Kolding, Danmark.

2011-10-17 Studiebesök och intervju med arkitekt Kristine Jensen i Århus, Danmark.

2011-10-07 Seminarium på Mejan Arc, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

2011-09-30 Intervju med teaterproducent ÅsaClara Öhrn på teatern Unga Tur i Kärrtorp.

2011-09-23 Filminspelning och intervju på Järvafältet med Britt-Marie Ehlin boende på Ribegatan, Kista.

2011-08-20 Studiebesök på Hästa gård och på Järva Discgolf Park, Järvafältet.

2011-06-26 Filminspelning av Igelbäcksgruppens fältbesök på Järvafältet.

2011-05-21 Krönika i Norra Sidan nr 7 av Patrick Kretschek om Järvafältet.

2011-05-13 Filminspelning av intendent Stefan Lundberg från Naturhistoriska Riksmuseet som demonstrerar elfiske för studentgrupp vid Ulriksdals slott, Solna.

2011-05-01 Intervju med intendent Stefan Lundberg på Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.

2011-03-10 Intervju med professor Sven Kullander på Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.

2011-02-16 Seminarium på Konstfack, Telefonplan.

2010-10-12 Intervju med projektledare på Kyrkogårdsförvaltningen ÅsaClara Öhr på Tensta gymnasium, Tensta.

2010-09-19 Intervju med ekolog Gunilla Hjort på Miljöförvaltningen i Stockholm.

2010-09-10 Filminspelning av tillkännagivandet av vinnaren i tävlingen om Järva Begravningsplats på Järvafältet.

2010 (sensommar) Blomsterplockning på Järvafältet.

2010-05-29 till 2010-07-10 Utställning på Tensta Konsthall, Tensta.

2010-02-12 Intervju med Börje Wahlgren, boende på Ribegatan, Kista.

2010-01-31 Filminspelning och intervju med Mats & Jonas Löf på Järva Discgolf Park, Järvafältet.

2010-01-12 Filminspelning vid Säbysjön, Järfälla.

2009-10-17 Filminspelning av discgolftävling på Järva Discgolf Park, Järvafältet.

2009-10-09 Filminspelning vid Igelbäcken och Barkarby flygfält, Järvafältet.

2009-08-28 Exkursion på Järvafältet.

2009-08-20 Cykeltur på Järvafältet.