Dokumenterad cykelväg mellan Ribegatan i Kista och Rinkeby

Filmen är en intervju med Britt-Marie Ehlin när hon cyklar från sitt hem på Ribegatan i Kista tvärs över Järvafältet till sitt arbete på Rinkebyskolan. Under 30 års tid har hon cyklat denna 15 min långa sträcka fram och tillbaka till jobbet. Den som intervjuar cyklar bredvid Britt-Marie och bilden är inspelad med en extremsportkamera (GoPro) som sitter på Britt-Maries cykelstyre. Filmen är inspelad den 23e september 2011 och gjordes för ett seminarium kring vardaglighet som Järvaprojektet höll på kursen Mejan Arc på Kungliga Konsthögskolan 2011. Den har även visats på Järvaprojektets bok- och hemsidesrelease på studio RF9 2012.