Filmen ”Grönlingen (Barbatula barbatula) i Igelbäcken”

Den sällsynta och naturskyddade fisken Grönlingen lever ett anonymt liv i en igenvuxen bäck som rinner genom kulturreservatet Järvafältet, ett före detta militärt övningsfält som nu är rekreationsområde för de omgivande förorterna. Grönlingen, som ligger nedgrävd i dyn större delen av året, har via forskare på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm fått en vågmästarroll inom stadsplaneringen och stoppade exploateringen av Järvafältet under 1990-talets byggboom. Filmen undersöker förhållandet mellan fauna och förort, naturen och den byggda omgivningen. Den har visats som del av installationen Hembygdsakvarium på utställningarna ”Tensta Museum”, Tensta Konsthall 2013-2014 och ”Vart tog hon vägen?”, Stockholm Music and Arts 2013 och som fristående film på ”Tensta Museum on the Move”, galleri Nova i Zagreb 2013-2014.