Porträttfilm med Mila Ivanow

Mila Ivanow föddes 1914 i Finland och kom till Sverige efter andra världskriget. 1969 flyttade hon in i ett av de första husen när Rinkeby byggdes och bor sedan ett par år i Kista. Som Stockholms första invandrarkonsulent arbetade hon under 1970-talet i Tensta för att barn med annat modersmål än svenska skulle få behålla det. I filmen berättar hon även om sitt måleri. Filmen gjordes för utställningen ”Tensta Museum”, Tensta Konsthall 2013-2014 och har även visats på ”Tensta Museum on the Move”, galleri Nova i Zagreb 2013-2014.