Informationsfilmen "Järvalyftet" länkad från stockholm.se

Källa fr 20120925: http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Jarvalyftet/Det-har-ar-Jarvalyftet1/

Filmen är inte producerad av Järvaprojektet.