Tre filmer från videoinstallationen ”Vem vill bli slängd på tippen?”

Discgolfbanan Järva Disc Golf Park är byggd på Granholmstoppen, en kulle belägen på Järvafältet strax norr om stockholmsförorterna Hjulsta och Tensta. Granholmstoppen hette från början Granholmstippen och tjänade som tipp för schaktmassor och byggrester under byggandet av Järvas miljonprogramsområden och den anslutande tunnelbanan. Våren 2010 är sportanläggningen hotad och kan tvingas lämna plats åt en multikulturell begravningsplats. De tre filmerna visades som videoinstallationen ”Vem vill bli slängd på tippen?” i stora utställningssalen på Tensta Konsthall 2010.